Jak nastavit mimořádné volno v pracovní době?

Pracovní doba pro rezervace

Když chceme pracovní volno na celý den, tak si jednoduše vezmeme dovolenou a v rezervačním systému vyznačíme tento den jako dovolená. Nikdo se pak nemůže na tento den rezervovat. Jak ale vyřešit situaci, když si chceme vzít volno například jenom na jedno odpoledne v určitý konkrétní den?

Řeším je použití “Interního termínu“. Interní termín je termín, který se nevztahuje k žádnému klientovi. Tento termín lze zadat z administrace Sdiary stejným způsobem jako běžný termín pro klienta, jenom s rozdílem že žádného klienta nevybereme.

Pro zadání časové délky tohoto mimořádného volna nám poslouží Služba. V rezervačním systému si vytvoříme naši interní službu, která bude svoji časovou délkou odpovídat délce volna. Všechny uložené služby v systému nemusí být nabízeny zákazníkům na stránce pro online rezervace a mohou tak být dostupné pouze pro zadání pracovníkem z administrace. Jak jednoduše nastavit službu určenou pro volno pracovníka a nikoli pro rezervace si ukážeme na tomto návodu:

Nastavení služby určené pro volno pracovníka:

Vytvoříme si novou službu a pojmenujeme pro přehlednost podle účelu a dne volna.

Vyznačíme pracovníka pro kterého chceme nastavit volno. Dále v sekci základního nastavení zvolíme možnost Zobrazit službu na stránce pro online rezervace? – Ne. Touto volbou zajistíme zobrazení služby pouze v administraci.

Ostatní nastavení můžeme nechat ve výchozím nastavení. Notifikační zprávy pro interní termín se zasílat nebudou, neboť k termínu není přiřazený žádný klient. Pro lepší přehlednost v přehledu termínů můžete vybrat odlišnou barvu řádku služby.

Volno do pracovní doby vložíme jako interní termín. Interní termín vložíme jako běžný termín na stránce s přehledem termínů.
V rozbalovacím menu klient ponecháme možnost “Vyberte“.

 

Interní termín s volnem se nám zobrazí mezi ostatními termíny.

Po uplynutí volna tuto službu určenou pro volno jednoduše smažeme.

19. 11. 2021