Rezervační systém pomůže snížit počet nespolehlivých zákazníků

rezervační systém

Zákazník se objedná na volný termín a bez omluvy nepřijde. S touto nepříjemnou situací se nejspíše setkal každý, kdo nabízí osobní služby ve vybraném termínu. Nespolehlivý zákazníci znamenají v podnikání finanční ztráty. Váš čas, který měl být věnovaný klientovi, jenže se tak nestalo. Jak této situaci předejít? Zamezit této situaci vždy není možné. V dnešní době však existují nástroje pojmenované jako rezervační systém, které umí se zákazníkem komunikovat automatizovaně pomocí SMS a emailových zpráv a tím snížit nespolehlivost zákazníků na minimum.

Rezervační systém je komplexní nástroj pro podnikatele, který má usnadnit proces objednání zákazníka na volný termín. Rezervační systém umí zákazníkovi také poskytnout důležité informace ve správný čas pomocí SMS a emailových zpráv, jako je např. potvrzení o rezervaci nebo upozornění na blížící se termín.

Jak fungují informační a notifikační zprávy v rezervačním systému sdiary?

Rezervační systém sdiary umožňuje v nastavení každé služby také nastavit texty pro emailové a SMS zprávy. U každé nabízené služby v online rezervačním kalendáři máte úplnou kontrolu nad tím jakou informaci a v jaký čas zákazník obdrží zákazník. Pro každou nabízenou službu se vždy nemusí hodit stejné texty, rezervační systém sdiary jednoduše možné pro každou službu si napsat informační texty přesně takové jaké potřebujete.

Jaké druhy zpráv rezervační systém umí odesílat?

Z rezervačního systém sdiary můžete odesílat tyto druhy SMS a emailových zpráv:

  • Potvrzení nové rezervace pro klienta
  • Upozornění na blížící se termín pro klienta
  • Informace o změně termínu pro klienta
  • Informace o zrušení termínu pro klienta
  • Informace o nové rezervaci pro přiděleného pracovníka
  • Informace pro pracovníka o zaslané zprávě k termínu od klienta

Rezervační sytém sdiary umí kromě informování zákazníka i informovat pracovníka o nově vytvořené rezervaci termínu. Umožňuje také klientovy zaslat zprávu k termínu.

Zákazník můžete také online svoji rezervaci zavčasu zrušit

Rezervační systém umožní zákazníkovi svoji rezervaci také zavčasu odvolat a tím uvolnit místo jinému zájemci. Do šablony informačních SMS a emailových zpráv jednoduše vložíte odkaz pro stornování rezervace. Registrovaní zákazníci mohou navíc svoji rezervaci stornovat po přihlášení v tabulce s přehledem rezervací.

V nastavení služby si nastavíte, kdy nejpozději může zákazník stornovat rezervaci.

Rezervační systémy jsou trendem dnešní doby v oblasti digitalizace služeb. Šetří čas podnikatelům a také zvyšuje komfort objednání služby zákazníkům. Zákazník se díky rezervačnímu systému může objednat kdykoliv pomocí internetu i v čase ve kterém by telefon nikdo ve firmě nezvedl.

13. 8. 2021