Nastavení služeb pro online rezervace

V administraci Sdiary je možné nastavit pro každou službu individuálně pravidla pro výběr volného termínu z kalendáře, dále také a odesílání informačních zpráv jak přidělenému pracovníkovi tak i zákazníkovi.

Přehled funkcí pro nastavení služby

Název služby: Základní název služby, zobrazí se na stránce s online rezervací služeb.

Doba trvání: Délka služby, libovolný časový údaj o délce maximálně jednoho dne v 15ti minutových intervalech.

Stručný popis služby: Popis služby, který se zobrazí pod názvem služby na stránce pro online rezervace.

Obrázek služby: Malé foto služby, které se zobrazí na stránce pro online rezervace společně názvem a popisem služby.

Pracovníci přidělení ke službě: Můžete vybrat účty (pracovníky diáře), kteří jsou již vytvoření. Tyto účty (pracovníci) se zobrazí na stránce s rezervací po výběru služby.

Nastavení názvu pracovníka: Můžete libovolně nazvat výběr pracovníka, např: “Vyberte masérku“ příklad zde.

Služba je určená pouze pro registrované zákazníky? Ano/Ne: Výběr zda si vybranou službu může rezervovat každý návštěvník webu nebo jenom registrovaný.

Přeskočit výběr pracovníka? Ano/Ne: Při volbě Ano se nebude zobrazovat výběr pracovníka na stránce pro online rezervace. Automaticky se přiřadí vybraný pracovník v nastavení služby.

Počet volných míst: Číslo, které určuji kapacitu služby. Pokud je více jak jedna, pak je možné, aby se na jeden termínu nervovalo více osob.

Zobrazit informaci s volnou kapacitou: Volba Ano zobrazí u každého volného termínu informaci o počtu volných míst.

Kdy nejdříve je možné se objednat?: Počet dní s jakým nejmenším předstihem je možné se objednat.

Kolik maximální dní dopředu se lze objednat: Počet dní kolik se lze dopředu objednat.

Časový odstup rezervací: Časová délka v 15ti minutových intervalech, která určuji v jakým časovém rozestupu se lze rezervovat.

Kolik hodin nejpozději před začátkem termínu může klient zrušit termín? : Časové délka před termínem v hodinách, ve které již klient nemůže stornovat rezervaci.

Natavení pravidel pro odesílání informačních zpráv služby

Pro každou službu můžete nastavit jaké informační zprávy a v jaký čas před termínem se mají odeslat. Emailové i SMS zprávy lze nastavit samostatně.

Nastavení informační emailových a SMS zpráv:

  • Upozornění pracovníka na novou rezervaci
  • Upozornit pracovníka na zprávu od klienta
  • Potvrdit klientovy automaticky termín
  • Upozornit klienta na blížící se termín
  • Upozornit klienta na změnu termínu
  • Upozornit klienta na zrušení rezervace

Užitečné informace:

Rezervační systém vyřeší i skupinové rezervace
nastavení služby