Online rezervace z webu

Každý účet Sdiary má svoji stránku pro online rezervace služeb. Tato stránka je určená pro odeslání rezervace termínu zákazníkem. Odkaz na tuto stránku je vhodné umístit na webovou stránku firmy, případně také na facebookovou stránku firmy.

Stránka je umístěná na subdoméně domény sdiary.cz ve tvaru nazev-diare.sdiary.cz.

Stránka pro online rezervace je sestavená z informací administrace účtu a nastavení služeb. Administrace účtu obsahuje funkci pro výběr použitých barev pro vzhled stránky pro rezervace.

Stránka pro rezervace se skládá s těchto částí:

Hlavička: Obsahuje Logo, název a kontaktní informace na provozovnu. Tlačítka pro přihlášení registrovaných klientů pomocí ódu nebo emailu a hesla. Registrovaní klienti po přihlášení mají přístup k přehledu svých rezervací a také mají volbu rezervaci zrušit.

Výběr služby: Blok s fotem služby, názvem služby a stručným popisem služby.

Výběr pracovníka: Blok s fotem, jménem pracovníka a popisem pracovníka. Tuto volbu je možné přeskočit dle nastavení služby.

Výběr Dne: Volba dne z kalendáře. V kalendáři jsou aktivní odkazy dní ve kterých je možné vybrat volný termín dle nastavení vybrané služby.

Výběr času: Pole s volnými termíny. Zobrazí se všechny termíny vybraného dne, které odpovídají pracovní době pracovní a jsou stále neobsazené. Volný termín také může obsahovat počet volných míst dle nastavení služby.

Osobní údaje zákazníka: Jméno a základní kontaktní údaje na zákazníka, telefon, platný email, zákazník může doplnit poznámky k termínu.

Před uložením rezervace je možné dle nastavení v administraci vyžadovat souhlas s poskytnutím osobních údajů dle zákona o GDPR a nabídnout odkaz s poučením o souhlasu.

online rezervace z webu