Online rezervace z webu

Každý účet Sdiary má svoji stránku pro online rezervace služeb. Na této stránce se nejprve zobrazí nabízené služby.

Po výběru služby se zobrazí na výběr přidělené účty (pracovníci). Každý krok výběru rezervace je závislý na nastavení každé sužby.

Jestliže vyberete v nastavení služby “Přeskočit výběr pracovníka ANO” pak nedojde k výběru pracovníka, ale rovnou se přistoupí k online rezervačnímu kalendáři.

Online rezervační kalendář

Online rezervační kalendář nabízí výběr dne a volného termínu.

Nabídka dní v kalendáři je závislá na nastavení vybrané služby a také na nastavení dovolené vybraného účtu (pracovníka).

Výběr volného termínu závisí na pracovní době vybraného účtu (pracovníka).

aplikace reervačního systému