Připomínkové SMS zprávy a e-maily

Rezervační systém Sdiary odesílá klientovi i přidělenému pracovníkovi informační SMS a emailové zprávy podle pravidel v nastavení každé služby.

Rezervační systém odesílá dle nastavení tyto zprávy

  • Zpráva pro pracovníka služby při vytvoření nové rezervace
  • Zpráva pro klienta jako potvrzení nové rezervace
  • Zpráva pro klienta s informací o blížícím se termínu
  • Zpráva pro klienta s informací o změně termínu
  • Zpráva pro klienta s informací o zrušeném termínu
  • Zpráva pro pracovníka jako upozornění na novou zprávu od klienta

Texty všech informačních zpráv pro klienta můžete individuálně nastavit pro každou službu. U každé služby také můžete nastavit čas odeslání zprávy jako upozornění na blížící se termín. Pro email i SMS samostatně.

aplikace reervačního systému