Připomínkové SMS a emailové zprávy

Rezervační systém Sdiary umí odesílat SMS a emailové zprávy s informacemi o termínu zákazníkům i přiděleným pracovníkům.

Tyto zprávy se odesílají dle nastavení každé služby samostatně. Pro každou služby lze tedy nastavit odlišná pravidla pro odesílání informační zpráv.

Druhy informačních SMS a emailových zpráv:

  • Zpráva pro pracovníka služby při vytvoření nové rezervace.
  • Zpráva pro klienta jako potvrzení nové rezervace.
  • Zpráva pro klienta s informací o blížícím se termínu.
  • Zpráva pro klienta s informací o změně termínu.
  • Zpráva pro klienta s informací o zrušeném termínu.
  • Zpráva pro pracovníka jako upozornění na novou zprávu od klienta.

Všechny tyto zprávy můžete v nastavení každé služby povolit anebo zakázat. Nastavit lze časový údaj v hodinách ve, kterém bude zákazníkovi zaslán email a SMS jako upozornění na blížící se termín. Emailová zpráva o zrušení termínu ze strany klienta je automaticky odeslána na emailovou adresu přiděleného pracovníka.

Texty informačních zpráv

Texty všech informační zpráv je lze také nastavit individuálně pro každou službu. Po uložení nové služby jsou nastavené výchozí systémové texty zpráv. Tyto texty můžete libovolně změnit. Pro tvorbu textů lze využívat zástupné pole. Tyto pole vloží text do zprávy dle své funkce.

Pro tvorbu textů jsou tyto zástupná pole:

[[firma-kontakt]] – Souhrn všech kontaktních údajů vyplněných v záložce Provozovna umístěné na stránce On-line rezervace – Nastavení.

[[diar-url]] – Webová adresa stránky pro rezervace.

[[sluzba]] – Název služby.

[[datum]] – Den rezervace.

[[cas]] – čas rezeravace.

[[jmeno]] – Jméno zákazníka.

[[rezervace-token]] – Kód pomocí, kterého můžete zákazník zaslat zprávu k termínu na stránce pro online rezervace.

[[rezervace-token-url]] – Webová adresa, která zákazníka přesměruje na stránku pro online reezrvace a zároveň také vyplní Kód.

[[storno-url]] Odkaz pomocí kterého zákazník může rezervace stornovat. Storno lze provést v časovém limitu před termínem dle nastavení služby.

Nastavení informačních SMS a emailových zpráv