Nápověda rezervačního systému

Rezervační systém Sdiary je snadný na obsluhu. Stránky systému jsou uspořádané a popsané tak aby uživatel zbytečně neztrácel čas hledám a pochopením funkcí. Pro některé funkce však může být užitečný tento návod::

Jak nastavit službu pro skupinové rezervace?

Nastavení služby a její sekce Základní nastavení obsahuje pole pro zadání kapacity služby. Výchozí nastavení je 1. Tuto kapacitu však můžete nastavit na vyšší číslo a tím změníte službu na skupinovou. Kapacita služby znamená počet osob, kteří se mohou rezervovat na termín ve stejný čas.

Dále můžete nastavit, zda se má zobrazit informace s volnou kapacitou služby u termínu na stránce pro online rezervace.

Jak nastavit STORNA rezervací termínu?

Zákazník může svoji rezervaci stornovat podle nastavení služby. V sekci základní nastavení je pole, které nastaví do rezervačního systému údaj o časové délce v hodinách před termínem, ve které zákazník už nemůže zrušit svoji rezervaci.

Zákazník může svoji rezervaci zrušit kliknutím na odkaz v notifikační emailové nebo SMS zprávě. Tento odkaz vložíte do šablony zpráv pomocí zástupného pole - [[storno-url]].

Po kliknutí na toto zástupné pole bude zákazník vyzván k potvrzení zrušení své rezervace. Následně se rezervace zruší a odešle se informační email přidělenému pracovníkovi s informací o zrušení termínu zákazníkem.

Jak nastavit vlastní texty notifikačních SMS a emailový zpráv?

Texty informacích SMS a emailových zpráv lze nastavit po uložení nové služby. Tyto texty je možné dále upravovat v sekci umístěné pod nastavením každé služby. Pro každý druh zprávy je umístěné textové pole pro napsání vlastních textů. V případě emailové zprávy je k editaci také předmět zprávy.

Pro tvorbu vlastních textů lze využívat tzv. zástupná pole. Seznam zástupných polí najdete pod posledním textovým polem. Zástupná pole vloží do zprávy informaci dle svojí funkce. Funkce zástupných polí naleznete na stránce zde.

Jak funguje pracovní doba účtů diáře?

Každý účet rezervačního systému má svoji definovanou pracovní dobu na základně týdenního opakování. Pracovní dobu každého dne v týdnu lze nastavit individuálně na stránce Admin – provozní doba účtů.

Na stejné stránce lze provést výběr dní z měsíčních kalendářů, ve kterých tento účet (pracovník) nepracuje. Na tyto dny nebude možné rezervovat žádný termín.

Dovolenou lze nastavit také globálně pro všechny účty. Na stránce On-line rezervace – Natavení v záložce výchozí doba pro zaměstnance a Výchozí dovolená pro pracovníky. Tato výchozí pracovní doba a dovolená je stejná pro všechny pracovníky u kterých nebyla změněna pracovní doba.

Jak funguje účet registrovaného klienta?

Ve svém účtu lze registrovat klienty. Každý tento klient má přiřazenou svoji emailovou adresu a tel. číslo. Dva registrovaní klienti nemohou mít stejnou emailovou adrese ani telefonní číslo. Emailová adresa je zároveň přihlašovacím jménem pro stránku online rezervací.

Registrovaný klient obdrží po zaregistrovaní informační email s přístupovým kódem pro přihlášení na stránce pro rezervace. PO přihlášení na této stránce si může natavit své heslo pro přihlášení. Registrovaný klient po přihlášení vidí své rezervace a má možnost rezervaci stornovat dle pravidel v nastavení služby.

Registrovaný klient po přihlášení již nemusí zadávat své osobní údaje a přístup má přístup ke službám určeným pouze pro registrované klienty.

Smazání účtu

Pokud jste se rozhodli nepoužívat svůj vytvořený účet rezervačního sytému Sdiary, pak můžete tento účet v administraci smazat. Po smazání účtu se vymažou i všechna uložená data včetně účtů vašich spolupracovníků.

Odkaz pro smazání účtu naleznete v menu administrace v sekci Účet – Můj účet. Tlačítko Smazat účet a následné potvrzení smazání smaže Váš účet pro rezervační systém Sdiary.