Výhody pro Vaše podnikání

rezervace kdykoli

Věnujte se naplno své práci a neztrácejte čas vyřizováním rezervací

více času pro podnikání

 • Zákazník si sám z webu vybere službu a volný termín.
 • Svoji rezervaci může také zákazník dle pravidel v nastavení služby zrušit a přenechat tak místo někomu jinému.
 • Webová stránka pro online rezervace se sestaví z nastavení služeb a pracovníků v administraci účtu.
 • Rezervace lze také zadávat ručně z administrace.
 • Rezervace můžete umožnit všem návštěvním webu nebo jenom vlastním registrovaným zákazníkům.

Flexibilní nastavení služeb i pracovní doby

přizpůsobí se Vašim možnostem

 • Pravidla pro objednání každé služby se nastavují individuálně včetně notifikačních zpráv.
 • Každému pracovníkovi lze definovat pracovní dobu podle nastavení pravidelné týdenní pracovní doby od pondělí do neděle a jednorázové pracovní doby ve vybraný den.
 • Každému pracovníkovi také lze nastavit dny pracovního volna.
Flexibilní rezervační systém
systém používejte i se svými kolegy

Používejte rezervační systém i se svými kolegy

více uživatelů pro rezervace

 • V administraci lze založit libovolné množství dalších spolupracovníků. Každý uživatel má své přístupové údaje.
 • V nastavení každé služby lze přidělit vybrané pracovníky pro rezervace služeb nebo výběr pracovníka přeskočit a nechat přiděleného pouze jednoho pracovníka bez možnosti výběru.
 • Každému pracovníky lze nastavit individuálně pracovní doba.

Automatizovaná SMS a e-mailová komunikace se zákazníky

méně zapomenutých rezervací

 • Rezervační systém odesílá informační zprávy zákazníkům dle nastavení každé služby.
 • Informuje o nové rezervaci, blížící se termín rezervace, změny termínu rezervace nebo storna rezervace.
 • Zákazníci mohou na SMS a e-mailové zprávy odpovědět.
 • Zprávy k termínu od klienta se zobrazí v adminsitraci. Lze také nastavit odeslání vzkazu e-mailem a SMS zprávou pracovníkovi.
Notifikační SMS a e-mailové zprávy
kontrola rezervací klientů

Systém pro správu zákazníků

Kontrola nad rezervacemi zákazníků

 • Klienti se v administraci evidují jako "registrovaní klienti" nebo "klienti bez registrace".
 • Registrovaní klienti jsou klienti, které jste si sami zaregistrovali do systému. Klienti bez registrace jsou všichni ostatní, kteří odeslali rezervaci termínu.
 • V nastavení každé služby lze umožnit rezervace pouze registrovaným klientům.
 • Počty rezervací registrovaných klientů můžete omezit pomocí permanentek a členství.